Välj rätt uppdrag som business controller
Feg eller fel?

– att välja rätt uppdrag som interim business controller

Det finns en mängd olika typer av controllerroller, och det är inte alltid den potentiella uppdragsgivaren eller kunden är fullt uppdaterad på ditt cv eller din bakgrund när du blir kontaktad. Många konsulter ställs inför valet att tacka nej eller tacka ja till processer, utan att vara säker på om man egentligen passar för uppdraget och huruvida man kan göra ett bra jobb med nöjd kund som resultat. Det är viktigt att snabbt kunna översätta pitchen du får till din profil och dina erfarenheter, och göra det på ett objektivt sätt.

Processen kan vara väldigt snabb, det handlar ofta om dagar, och det är inte alltid det finns möjlighet att få en tydlig rollbeskrivning. När man väl är på plats kan det också inträffa oförutsedda händelser som gör att uppdraget förändras, vilket man också behöver ta mental höjd för.

Ifall du tackar nej, är du feg eller är det fel?

Bästa utfall är självklart ett framgångsrikt avslutat uppdrag med fina referenser i en roll som gett nya erfarenheter – och som kan leda till fler stimulerande uppdrag eller affärer. Att stretcha sig innebär en brant inlärningskurva och kan dessutom bidra till bättre självförtroende och en tillfredsställelse med sitt företagande på ett sätt man inte tidigare haft. Uppdrag som ligger något utanför ens normala kompetensområde – bransch eller arbetsuppgifter – kan vara roliga och givande att genomföra och även utmynna i en positiv påbyggnad på ditt konsult-cv.

Individer skiljer sig åt i riskbenägenhet, och ju längre man befunnit sig utanför sin komfortzon desto större blir den sannolikt för många konsulter, och det blir lättare att undvika fel utan att vara feg.

Värsta scenario vid fel uppdrag, är att man en bit in i uppdraget inser att det inte alls fungerar, med tråkiga konsekvenser som följd. Både för kunden som måste starta om processen, för förmedlaren som riskerar tappa kundförtroende, och inte minst för konsulten som riskerar få en plump i protokollet. Man tar en roll som är för tung, för svår eller bara fel, som man helt enkelt inte kan leverera på. Situationen kan också påverka konsulten negativt framåt, särskilt om man är i början av konsultkarriären och inte har så många referenser. I ljuset av denna risk finns det säkert konsulter som tackar nej till uppdrag som egentligen hade kunnat utmana dem och där de hade kunnat trivas.

Hur ska man undvika Feg eller Fel?

  • Både uppdraget och kundens förväntningar är tydligt definierade, samt att man har en transparent och ärlig dialog kring eventuella utmaningar man kan stöta på under uppdragets gång. Lyhördhet för saker som uttrycks lite mer abstrakt.
  • Konsulten är tydlig med sina kompetenser och styrkor, men också svagheter och utvecklingsområden. På så sätt överlåter man en del av beslutet till uppdragsgivare och kund, och båda parter är medvetna om eventuell risk i samarbetet man ska påbörja. Om en specifik kompetens efterfrågas och konsulten är något svag på detta område men i övrigt har en mycket stark profil, så sätts därmed förväntningarna från båda håll på rätt nivå.
  • Som konsult, se på sin verksamhet objektivt. Vilken fas är du i ditt konsultliv, hur vill du utvecklas och vilja möjligheter har du vid en given tidpunkt? Vilka specifika roller vill du ha och vill du stretcha dig till tyngre uppdrag? Hur mycket risk är du villig att ta över tid, och vad har du för målsättningar med ditt företagande? En genomtänkt plan snarare än att ta första bästa uppdrag man blir erbjuden.

Sammanfattningsvis, som interim business controller är utgångspunkten att man aldrig vet var man hamnar i nästa uppdrag, vilket innebär att man upprepat kommer att kliva ur sin normala komfortzon. Om man har gjort ett bra förarbete med att inventera sina kompetenser, målsättningar och styrkor vet man oftast vilka typer av roller eller branscher man bör tacka ja till. Man skapar sig också ett tydligt eget varumärke. Goda relationer med förmedlare och lyhördhet inför nya uppdrag hjälper till att medvetet fatta beslut om processer.

Affärsmässighet, ärlighet och transparens gör det enklare att ta modiga beslut och tacka ja till rätt uppdrag.

 

Karin Lindström Expertskribent Prodiem

Karin Lindström, Interim Senior Business controller

VD och ansvarig utgivare: Anna Abrahamsson
Chefredaktör: Lena Norrman

Expertskribenter:
Elias Awadis
Ronak Khaledi
Annica Kämpe
Karin Lindström
Mira Myllyniemi
Susann Nahlbom
Carl-Johan Torssell

Ett magasin av konsulter för konsulter