Så fungerar det att hyra en konsult

Att tillsätta en konsult ska helst gå så fort som möjligt. Och bli riktigt bra.

  • Vi känner våra konsulter.
  • Träffsäker matchning som sparar tid för dig som kund.
  • Vi har lång erfarenhet både inom konsultbranschen och operativt arbete inom ekonomi, finans och HR.

Vi garanterar dig en effektiv och kvalitetssäkrad process. Kontakta oss så berättar vi mer.

1
UPPDRAGSBESKRIVNING

Ni beskriver uppdraget för oss.

2
ANNONSERING

Vi sätter ut en konfidentiell annons i vårt nätverk, och externt vid behov.

3
INTERVJUER

Vi kontaktar och intervjuar intressanta konsulter för uppdraget.

4
PRESENTATION

Vi presenterar intressanta konsulter för er.

5
NI TRÄFFAR KONSULTER
6
ÅTERKOPPLING

Uppföljning av möten och återkoppling till dig och konsulter.

7
KVALITETSSÄKRING

Vi tar alltid minst två referenser per konsult. Vi kan även genomföra personlighetstester, logiska/analytiska tester och önskvärda bakgrundskontroller.

8
AVTAL SIGNAS
9
UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING

Uppföljning sker löpande under uppdraget. Utvärdering sker efter avslutat uppdrag med er och med konsult.

Referensuppdrag

Vi matchar alltid rätt konsult till ditt uppdrag. Här är några exempel på hur olika uppdrag kan se ut. Hur ser ert behov ut?  Kontakta oss och beskriv ditt uppdrag här. 

Compensation & Benefits Manager, IT-bolag

“Som Compensation & Benefits Manager arbetar jag med att kartlägga befintliga processer inom exempelvis lön, pensioner, försäkringar och förmåner och att ge rekommendationer för framtida arbetssätt, dokumentera och förankra. Det handlar om att säkerställa att företaget har konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva strategier och lösningar för samtliga medarbetare. Jag ser också till att driva och implementera företagets lönestrategi. Jag arbetar med trendspaning, marknadsanalyser och undersökningar för att säkerställa att företaget har kvalitativa beslutsunderlag för strategiska såväl som operativa frågor inom området.”

Koncernekonom, internationell industrikoncern

“Som koncernekonom arbetar jag med koncernredovisning, konsolidering, bokslut, prognoser och budget. Delårsrapporter, kontroll av inrapportering och att medverka i upprättandet av koncernens årsredovisning ingår också i mina arbetsuppgifter, samt att se över och förbättra processer och rutiner. Företaget är börsnoterat och har en snabb tillväxt, till stor del via förvärv, vilket innebär mycket kontakter med affärsområdescontrollers och dotterbolag.”

Redovisningsekonom, Byggbolag

“Som ansvarig för två bolag hos kunden har jag arbetat med löpande redovisning, avstämningar, bokslut, analys och uppföljning. Då bolaget växer har man samlat ekonomin på huvudkontoret och jag har arbetat med att flytta redovisningen från ett dotterbolag till huvudkontoret. Uppdraget förlängdes så att vi även skulle hinna göra en genomlysning av bolagets processer och rutiner och upprätta nya arbetsbeskrivningar till koncernens alla bolag, vilket resulterade i dokumentation till en ny Ekonomihandbok.”

Business Controller och Sales Controller, FMCG

“Som Business Controller har jag arbetat med analys och uppföljning av bolagets verksamhet inom FMCG. Jag har även ansvarat för budgetprocessen och deltagit i olika projekt. Efter överlämning till nyanställd kollega uppstod ytterligare behov hos kunden som Sales Controller. I rollen som Sales Controller kom jag att arbeta nära försäljningsorganisationen med bland annat analyser av volymer och priser samt uppföljning och prognoser på både vecko- och månadsbasis. Jag har även arbetat med olika beslutsunderlag avseende nya produkter. Det har varit spännande att gå in i en ny roll och fördjupa sig ytterligare i bolaget och deras produkter.”

Låt oss veta ditt behov. Vi löser resten. 

Hör av dig till Anna eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig snabbt. 

Anna Abrahamsson
VD, Affärsområdeschef Konsult
070-691 01 35