Prodiem har sedan 2003 varit nischade inom finance och har genom åren rekryterat 100-tals medarbetare och tillsatt lika många konsulter inom finance alla områden. Redovisning, Business- och Financial Control, Skatt, Treasury och M&A är och förblir deras dagliga arbete. 

Prodiem förstår vad som bygger en effektiv och välfungerande financeorganisation och hur den tillför värde för verksamheten. Det handlar inte bara om siffror utan om att finance alla kompetenser tillsammans bidrar. Chefsrollens nyckelfunktioner blir därför att skapa bästa möjliga förutsättningar för samarbete och förståelse i sitt team. Med utgångspunkt från financeorganisationens erfarenhet och mognad kan Prodiem vägleda vilken typ av ledarskap och kompetens som krävs.

Det nya affärsområdet, Prodiem Executive kommer att specialisera sig på rekrytering och uthyrning av CFO och andra strategiska chefer inom finance. Inom Prodiem Executive har de samlat all sin erfarenhet inom finance, men med särskilt fokus på ledarskapsperspektivet. Affärsområdet Prodiem Executive kommer att ledas av Per Wreding och de startade upp i september 2021.

”En allt större efterfrågan på CFO och andra chefsroller inom finance både inom rekrytering och i vår konsultverksamhet föranledde bildandet av Prodiem Executive. Chefstillsättningar kräver mer av oss, mer av kunden och även mer av kandidaten eller konsulten. Processen är därför mer omfattande, urvalskriterierna hårdare och frågorna tuffare. Prodiem Executive möjliggör en tydlig paketering av våra chefstillsättningar där vi samlar all vår erfarenhet kring finance men adderar ett tydligt ledarskapsperspektiv” säger Per.

Om Prodiem
Prodiem erbjuder sedan 2003 rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi, finans och HR. Vi har konsulter och kandidater som går in på chefsnivåer som CFO, Ekonomichef, HR Chef men också i linjebefattningar, i specialistroller eller arbetar mer managementinriktat i specifika projekt eller på chefsnivå. Våra rekryterings- och konsultuppdrag präglas av engagemang, skärpa och träffsäkerhet. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med attraktiva företag, kandidater och konsulter.

Vill du veta mer om Prodiem Executive? Kontakta Per Wreding.