CFO – Söderberg & Partners Insurance Consulting

Söderberg & Partners grundades 2004 av nio analytiker men har idag vuxit till 2 200 medarbetare i sju länder. Vi är nu en av Sveriges ledande finansiella rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda, ständigt ifrågasätta, förändra och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch. Vi är våra kunders strategiska partner där vi erbjuder rådgivning inom pension och företagsförsäkringar, förmögenhetsförvaltning samt utvecklar en mängd digitala HR-verktyg inom people management. I grund och botten handlar vårt erbjudande om att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och liv – vi arbetar proaktivt idag för att våra kunder ska leva ett tryggare och rikare liv imorgon. Det entreprenöriella drivet genomsyrar därför hela organisationen och med korta beslutsvägar ges stort utrymme för egna idéer. Vi har dessutom valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare både i arbetet och på fritiden. Läs mer på www.soderbergpartners.se

Lockas du av en CFO-roll i en dynamisk verksamhet med stark framåtanda? Här finns en unik möjlighet för dig som vill anta en CFO-roll och att göra det i ett av Nordens snabbast växande finansiella företag. Låter detta intressant? Då ska du läsa vidare!

Om rollen

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (SPICAB) förmedlar försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag inom både Sak- och Livförsäkring. Detta innebär att de inte genom avtal eller dylikt är bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. De gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att deras kunder ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser deras behov och önskemål. SPICAB står under tillsyn av Finansinspektionen.

Som CFO för S&P Insurance Consulting ansvarar du för det finansiella perspektivet inom affärsområdet och du arbetsleder ett team om sju personer via två chefer inom Business Control samt Financial Control. Rollen rapporterar i en matrisorganisation till såväl CFO Sverige samt till VD Söderberg & Partners Insurance Consulting AB. För att bli framgångsrik i rollen krävs förmågan att kunna höja blicken och samtidigt kunna agera och leverera konkret i nuet.

Du har en affärskritisk roll i att ansvara för att Finance levererar en högkvalitativ finansiell rapportering och uppföljning samt säkerställer den löpande utvecklingen av finansiella processer och system samt att de interagerar effektivt med de operationella verktygen. Du bidrar med det finansiella perspektivet samt riskbedömning i olika forum samt ansvarar för att Finance stöttar och supporterar verksamheten med de analyser och beslutsunderlag som behövs för att främja affärsperspektivet. En viktig del av rollen kommer att vara att företräda Finance i diverse sammanhang såsom exempelvis i ledningsgrupper samt i rapportering till bolagets styrelse.

Rollen är placerad på Söderberg & Partners huvudkontor beläget i centrala Stockholm.

Din profil

Du har tidigare haft en ledande position inom Finance, troligen i en affärsnära roll som controller eller controllerchef i storbolagsmiljö alternativt CFO på ett mindre bolag. Du kommer att ha ett nära samarbete med flertalet olika stakeholders inom organisationen och dess dotterbolag i syfte att främja mer effektiva processer samt kvalitet i diverse analyser. Detta kräver i sin tur kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga, stor förståelse för finansiella processer, integritet och ett starkt målfokus. Du är strukturerad, effektiv och motiveras av att driva förbättring och säkerställa att teknik och system ger rätt stöd samt genererar affärsnytta. Att du har erfarenhet från en entreprenöriell och snabbrörlig miljö ser vi som avgörande för att du ska lyckas och trivas i verksamheten.

Formella meriter är viktiga men dina personliga egenskaper väger om möjligt tyngre. För att lyckas i rollen ser vi att du är stark i det analytiska och strategiska perspektivet med fokus på leverans. Du motiveras av att ställas inför komplexa frågeställningar och där andra ser problem ser du snarare nya möjligheter och lösningar. Du är energisk och besitter ett starkt driv samt trivs i en verksamhet som präglas av snabbrörlighet och högt tempo.

***

I detta uppdrag samarbetar Söderberg & Partners med Prodiem Executive. Urval och intervjuer sker löpande, varför vi gärna vill ha din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker via Prodiems hemsida www.prodiem.se. Vid frågor kontaktar du Per Wreding på Prodiem, tfn 0709-169400 eller per.wreding@prodiem.se, alternativt Caroline Björk, tfn 073-303 34 66 eller caroline.bjork@prodiem.se.

Välkommen med din ansökan!

Prodiem Executive är specialiserade på rekrytering och uthyrning av CFO och andra strategiska chefer inom finance. Vi har konsulter och kandidater som går in i linjebefattningar, i specialistroller eller arbetar mer managementinriktat i specifika projekt eller på chefsnivå. www.prodiem.se/executive

Tillbaka till alla lediga jobb