Söderberg & Partners grundades 2004 av nio analytiker men har idag vuxit till 2200 medarbetare i sju länder. Vi är nu en av Sveriges ledande finansiella rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda, ständigt ifrågasätta, förändra och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch. Vi är våra kunders strategiska partner där vi erbjuder rådgivning inom pension och företagsförsäkringar, förmögenhetsförvaltning samt utvecklar en mängd digitala HR-verktyg inom people management. I grund och botten handlar vårt erbjudande om att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och liv – vi arbetar proaktivt idag för att våra kunder ska leva ett tryggare och rikare liv imorgon. Det entreprenöriella drivet genomsyrar därför hela organisationen och med korta beslutsvägar ges stort utrymme för egna idéer. Vi har dessutom valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare både i arbetet och på fritiden. Läs mer på www.soderbergpartners.se

Vill du göra skillnad? Lockas du av en CFO-roll i en dynamisk verksamhet med stark framåtanda? Vill du vara den drivande kraften på en högintressant resa för att skapa framtidens mest högkvalitativa och processtyrda Finance-funktion? Här finns en unik möjlighet för dig som vill anta din första CFO-roll och att göra det i ett av Nordens snabbast växande finansiella företag. Låter detta intressant? Då ska du läsa vidare!

Ditt uppdrag som CFO

Som CFO Sverige på Söderberg & Partners kommer du att ha ett övergripande ansvar för en Finance-funktion bestående av ett 40-tal medarbetare. Du har direktrapporterande chefer inom Transaktionsredovisning, Financial Control, Regelverk samt två direktrapporterande Finance Managers som ansvarar för uppföljning och analys av var sitt affärsområde.

Du har en strategiskt viktig roll i att ansvara för att Finance levererar en högkvalitativ finansiell rapportering. Du bidrar med det finansiella perspektivet samt riskbedömning i olika strategiska forum samt ansvarar för att Finance stöttar och supporterar verksamheten med de beslutsunderlag som behövs för att främja affärsperspektivet. En viktig del av rollen kommer att vara att företräda Finance i diverse sammanhang såsom i ledningsgrupper, på styrelsemöten och gentemot aktieägare. Du kommer att ha ett väldigt nära samarbete med koncernens CFO och affärschefer ute i verksamheten.

Finance inom Söderberg & Partners befinner sig i ett mycket intressant skede, då ett stort förändringsarbete kommer att genomföras med målet att skapa en processtyrd och högkvalitativ Finance-funktion genom bl.a. automatisering och digitalisering. Fokus kommer att ligga på att skapa de kontroller som behövs för att säkerställa att alla processer inom Finance ger ett korrekt och användbart utfall. Mycket kommer att handla om teknik, men det är inte hela sanningen, då så många processförbättringar kan handla om andra åtgärder än rent tekniska. Som CFO kommer du att ha ett övergripande strategiskt ansvar för denna förändringsresa och du driver främst arbetet via projektledare i organisationen men kan även komma att driva projekt själv, och då inom finansiell analys eller den mer affärsnära verksamheten.

En förutsättning för att driva utvecklingen inom Finance är givetvis att bygga ett starkt team av medarbetare samt att verkligen engagera och motivera medarbetarna att ”köpa det nya tänket” och tillsammans skapa framtidens Finance-funktion.

Du kommer att rapportera till koncernens CFO och vara placerad på Söderberg & Partners huvudkontor centralt beläget på Regeringsgatan i Stockholm.

Din profil

Du har tidigare haft en ledande position inom Finance, troligen i en affärsnära roll som controllerchef i storbolagsmiljö. Du har erfarenhet av att driva förändringsarbete och projektledarerfarenhet är starkt meriterande. Att du har erfarenhet från en entreprenöriell och snabbrörlig miljö ser vi som avgörande för att du ska lyckas och trivas i verksamheten. Har du dessutom erfarenhet från finansiell verksamhet ses det som värdefullt.

För att lyckas i rollen som CFO, kommer det att vara helt avgörande att du har starka ledarskapsförmågor och kan leda människor såväl individuellt (med ett formellt personalansvar) som i projektform.

Du som person

Formella meriter är viktiga men dina personliga egenskaper väger om möjligt tyngre. För att lyckas i rollen ser vi att du är stark i det analytiska och strategiska perspektivet. Du motiveras av att ställas inför komplexa frågeställningar och där andra ser problem ser du snarare nya möjligheter och lösningar. Du är energisk och besitter ett starkt driv samt trivs i en verksamhet som präglas av snabbrörlighet och högt tempo.

Då du kommer att föra Finance talan i olika forum är det avgörande att du besitter en god förmåga att kommunicera komplexa finansiella sammanhang på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt, samt att du är trygg i din egen förmåga och trivs med den typen av exponering. Vidare har du ett genuint intresse för verksamheten och människorna som arbetar i den.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Söderberg & Partners med Prodiem. Samtal och intervjuer kommer att påbörjas från den 10 augusti. Ansökan sker via Prodiems hemsida www.prodiem.se. Vid frågor kontaktar du Anna Abrahamsson på Prodiem, tfn 070-691 01 35 eller Caroline Björk på Prodiem, tfn 073-303 34 66.

Tillbaka till alla lediga jobb