Vi söker nu en Ekonomichef till moderbolaget i en finansiell koncern. Det finns även en roll som Ekonomichef för en fastighetskoncern, som kommer att tillsättas.

Till dessa uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult eller dig som vill arbeta som underkonsult hos oss.

Uppdraget är beläget:

Stockholm City

Tid:

Startdatum i slutet av augusti

Omfattning:

100 % av en heltidstjänst.

Beskrivning av uppdraget:

Vi söker två Ekonomichefer. Den ena Ekonomichef ska ansvara för en finansiell koncern med bl a bankverksamhet. För denna roll krävs erfarenhet av finans och koncernredovisning. Rollen beskrivs mer nedan.

Den andra Ekonomichefen kommer att ansvara för en fastighetskoncern med ett 40-tal bolag. För denna roll krävs erfarenhet av koncernredovisning och fastighetsbranschen.

Dina ansvarsområden:

Som Ekonomichef har du resultatansvar för moderbolaget samt ansvar för att alla aspekter kring den koncerninterna utlåningen mellan koncernbolagen fungerar. 

Du ansvarar även för att följa upp moderbolagets kreditrisker, ränterisker och likviditetsrisker. Du kommer att ha en viktig roll i arbetat med att utveckla både affärer och processer tillsammans med övriga i ledningsgruppen.

Inom ditt verksamhetsområde ingår uppföljning av koncernbolagen och stöd till dessa i alla typer av frågor såsom skatt, utdelningar, förvärv m.m.

Rollen innebär även ett övergripande ansvar för koncernens rapporteringsprocess samt årsredovisningar. Ditt team supporterar koncernens alla bolag i redovisningsfrågor.

Du kommer att ha personalansvar för fyra medarbetare, som arbetar med redovisning och koncernredovisning. 

Din profil:

Du har tidigare erfarenhet av rollen som Ekonomichef på koncernnivå. Vi ser även att du har erfarenhet från bank eller andra finansiella bolag.

Du har vidare erfarenhet koncernredovisning, IFRS och att upprätta finansieringsplaner.

Då det är en internationell koncern är det viktigt att du är van att använda engelska som arbetsspråk, och att du är flytande i både i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Ett intresse för system och effektiviseringsarbete, ser vi som en självklarhet

Du som person får saker att hända och tar stort eget ansvar för ditt arbete. Du är en ledare som medarbetare gärna följer och får lätt med dig andra på tåget. Rollen innebär många kontaktytor och därför är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och flexibilitet.

Vid frågor kontakta:

För frågor under vecka 29-30 kontakta Anna Abrahamsson på anna.abrahamsson@prodiem.se eller tfn 070-691 01 35. Från den 29 juli kontaktas Susanna Bergman på tfn 070-860 22 76.

Tillbaka till alla lediga uppdrag