Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 370 000 medarbetare skillnad. Läs mer på: www.securitas.com

Arbetar du idag som revisor med fokus på IT-revision? Vill du istället få möjlighet att arbeta i en internationell miljö på koncernnivå med övergripande internrevisionsfrågor? Vill du tillföra ett IT-perspektiv inom internrevision i en koncern som präglas av stort IT-fokus med hög utvecklingstakt? I sådant fall skulle du passa för rollen som IT Audit Manager på Securitas!

Detta söker vi

Vi söker en nyfiken och analytisk IT Audit Manager, som kommer att ingå i Management Assurance teamet som idag består av två personer. Du kommer att tillföra ett än mer tydligt IT-perspektiv vilket är högt på agendan, då Securitas just nu är mitt uppe i en stor IT-transformation. Detta innebär en förflyttning mot en mer centraliserad IT-organisation med stort fokus på utveckling av nya tekniska lösningar. Om du vill veta mera om Securitas verksamhet kan du se en film här eller klicka dig in på Securitas Future Lab för att läsa mer om framtidens säkerhetslösningar.

I rollen kommer ditt primära fokus vara IT men du kommer även att få möjligheten att arbeta brett inom området internrevision, med såväl finansiella som operativa risker. Securitas har verksamhet i närmare 60 länder vilket innebär att du kommer få resa till flera av koncernens kontor och ha många internationella kontakter med bl.a. IT chef, Informationssäkerhetsansvarig, controller och landschef i respektive land.

Du rapporterar till Management Assurance Director och utgår från Securitas huvudkontor i Stockholm.

Dina arbetsuppgifter

Management Assurance, fungerar som koncernens internrevisionsfunktion och ansvarar för interna kontrollaktiviteter på koncernnivå. Funktionen ansvarar för att övervaka, koordinera och utföra internrevisionsrelaterade aktiviteter.

I rollen kommer du att arbeta brett inom internrevision men vara den i funktionen som står för ett tydligt IT-fokus. Du kommer huvudsakligen att arbeta med att:

  • Vara delaktig i framtagandet av en årsplan för det arbete som ska ske inom funktionen samt i avrapporteringen av utförda granskningar till Audit Committee
  • Utföra revisions- och granskningsaktiviteter inom koncernen samt löpande följa upp åtgärdsplaner
  • Hålla regelbunden kontakt med externa revisorer och säkerställa att rekommendationer följs upp och införs
  • Delta vid olika möten såsom controllermöten, Legal/Risk och IT möten, samt sitta med vid de kvartalsvisa reviewmöten som hålls med Divisioner och koncernstab
  • Delta i att koordinera ERM-självutvärderingsprocessen, analysera utfall med fokus på IT- och informationssäkerhet.
  • Ta fram material till Audit Committee och ERM Committee
  • Ha kontakt med ledande befattningshavare inom Securitas avseende resultat av internrevisionsaktiviteter.
  • Upprätthålla ett nära samarbete med bl.a. IT/IS, Risk och Legal för att säkerställa de interna kontrollerna för olika typer av processer eller projekt
  • Kontinuerligt arbeta med vidareutvecklingen av funktionens interna processer, inklusive processer i koncernens GRC system

Din profil

Du har en akademisk utbildning, och har därefter arbetat inom revision minst 3 år. Du är troligen revisor på BIG4 idag med inriktning IT-revision och är intresserad av informationssäkerhet. Du har erfarenhet av att arbeta med internationella koncerner och är flytande på engelska och svenska i såväl tal som skrift. Givetvis är du en systemintresserad person som är duktig på Excel. Meriterande är om du har relevant kunskap eller certifieringar såsom CISA, ISO27K, NIST, CISSP etc.

Du som person

För att passa i rollen som IT Audit Manager är det viktigt att du är en kommunikativ person som kan ta olika typer av människor, då du kommer att ha många kontaktytor i rollen. Du är duktig på att göra avvägningen kring när du behöver stå på dig för din sak och när du bör vara lyhörd. Vidare är du initiativtagande och trivs med att få ansvar och driva ditt eget arbete framåt. Du har även förmågan att se helheter och samband samtidigt som du kan ta dig an ditt arbete på ett kreativt och flexibelt sätt.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Securitas med Prodiem. Urval och intervjuer sker löpande, varför vi gärna vill ha din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker via Prodiems hemsida www.prodiem.se. Vid frågor kontaktar du Frida Olsson på Prodiem, tfn 073-388 22 62 eller Caroline Björk på 073-303 34 66.

Välkommen med din ansökan!

Tillbaka till alla lediga jobb