Det finns väl inte en enda aktör på den interima marknaden inom Finance, som inte känner av en ny typ av marknad och ändrade beteenden? En hets, på gränsen till osund. Eller förlåt, en hets som inte alltid går hand i hand med en hög kvalitet och rätt matchning. Tyvärr anser jag att vi är många aktörer på marknaden som driver på denna utveckling. Och det handlar då inte bara om konsultbolagen, utan även om kunderna/beställarna och underkonsulterna.

Jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan skapa något bättre, som vi alla i förlängningen kommer att gynnas av. Om vi alla tar och sansar oss en aning, och tar oss tid att sätta krav på kvalitet och den rätta matchningen så kommer garanterat den upplevda kvalitén att öka inom branschen.

Så se det här som en uppmaning, ett tips eller en vädjan för hur vi tillsammans kan göra den interima marknaden inom Finance, mer sund och kvalitativ, i alla led.

Konsultbolagen

Det är låga inträdeströsklar på konsultmarknaden, bland annat krävs ingen licens eller auktorisation för att kalla sig konsultchef eller rekryteringskonsult, det är därför väldigt varierande kvalité på det som levereras från konsultbolagen. Så driver du ett konsultbolag som kommit in på marknaden, respektera den kunskap och kompetens som ändå krävs för att ”matcha rätt” och kan du inte från start, se till att lära dig och dina medarbetare. Några punkter som kan vara bra att tänka på:

  • Skicka inte CV på konsulter som ni inte har träffat.
  • Har ni inte OK från kunden att säga kundens företagsnamn, ha respekt för detta.
  • Ta alltid referenser på konsulter som ni inte har arbetat med tidigare.
  • Ge era underkonsulter den återkoppling som de förtjänar. De har ändå investerat tid i en process som du ansvarat för, så då förtjänar de relevant och ärlig återkoppling.

Kunderna

All respekt för att tiden är en faktor, och helst i samband med att man behöver ta in en konsult. Men att tro att man sparar tid på att sätta igång 3-4 konsultbolag på att leta efter en Business Controller, är sällan det som gör att det går fortare och ännu mer sällan det som ger dig den bästa möjliga konsulten.

  • När 3-4 konsultbolag arbetar parallellt på ett uppdrag, springer bolagen mot varandra, varmed det gäller att skicka konsultprofiler till kunden så snart som möjligt. Då skickas profiler kontinuerligt, och det är inte alltid som konsultbolaget har råd att invänta sin absolut bästa konsult.
  • Konsultbolagen kan ha ett par unika konsulter, men i många fall har vi koll på ungefär samma konsulter, varmed du inte missar någon konsult, genom att välja att arbeta med ett konsultbolag.
  • Sätter kunden/beställaren igång 3-4 konsultbolag på att leta efter konsulter, så måste man som kund/beställare även ha tid att hantera dessa konsultbolag och inskickade konsultprofiler. Gör man inte detta, kan företagets varumärke uppfattas som oseriöst på konsultmarknaden. Alla parter förtjänar återkoppling, och återkoppling tar tid.

Konsulterna

Och sist men inte minst, vad kan konsulterna tänka på, för att öka kvalitetsnivån på konsultmarknaden?

  • Välj aktivt vilka konsultbolag som du vill samarbeta med. Om ett för dig okänt konsultbolag hittar din profil på LinkedIn och ringer upp dig om ett uppdrag en kvart innan det konsultbolag som du arbetar med på ditt nuvarande uppdrag, så kanske inte ”först till kvarn” ska tillämpas… Kanske är det så att du ska välja att fortsätta samarbeta med det bolag som verkligen känner dig, och som kommer att presentera dig på ett korrekt och relevant sätt såväl nu som för kommande uppdrag?
  • Ge konsultbolaget och kunden/beställaren en ärlig återkoppling, ifall du väljer att hoppa av en tillsättningsprocess. Återigen, alla förtjänar återkoppling.

Jag förstår att tiden är en viktig faktor. Men det jag vill belysa ovan är att det inte kommer att ta längre tid för dig som kund/beställare att hitta en interim Business Controller för att du väljer att samarbeta med endast ett konsultbolag. Snarare kommer du att spara tid på detta, och garanterat få en bättre kvalitet samt framstå som ett mer seriöst och stabilt bolag, som värderar kvalitet, i alla led.

Ett tips för att spara tid, för dig som kund/beställare. Ställ tydliga krav på konsultbolaget, och ge dem möjligheten att arbeta på uppdraget själva i 2-3 dagar. Då kommer du som kund/beställare få en dedikerad samarbetspartner, och om du mot all förmodan inte skulle få rätt leverans, kontakta ett annat konsultbolag. Men väljer du initialt rätt konsultbolag och är tydlig med vad du vill ha och vad du förväntar dig, är detta en no-brainer.

Så låt oss nu genomföra en förändring, tillsammans!

Anna Abrahamsson
VD,  Affärsområdeschef Konsult

Vill du veta mer om oss på Prodiem?

Läs mer här, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.